Evangelische Omroep is een erkend ANBI

Jouw gift of schenking is aftrekbaar voor de Belastingdienst

EO als erkend ANBI

De Evangelische Omroep is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent voor jou dat jouw donaties voor het werk van de EO aftrekbaar zijn bij de belasting. Klik hier voor ANBI informatie Evangelische Omroep.

Uw gift aftrekbaar van de belasting

Wanneer je een eenmalige of periodieke gift aan de EO doet, zijn deze beiden aftrekbaar. Hoeveel aftrek je krijgt van jouw gift, is van verschillende factoren afhankelijk. Lees meer hierover bij de belastingdienst.