Evangelische Omroep is een erkend ANBI

Uw gift of schenking is aftrekbaar voor de Belastingdienst

EO als erkend ANBI

De Evangelische Omroep is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent voor u dat uw donaties voor het werk van de EO aftrekbaar zijn bij de belasting. 

Waarom is de EO een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling?

De Evangelische Omroep is in 2008 goedgekeurd door de ANBI-commissie. Deze commissie hanteert o.a. de volgende voorwaarden:

  • De EO zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang
  • De EO heeft geen winstoogmerk
  • Het bedrijf en het personeel handelt integer
  • De EO voldoet aan de administratieve verplichtingen (transparant in beloningen bestedingen)
  • Bestuurders of leden van de raad van toezicht krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten
  • De EO heeft een actueel (meerjaren-) beleidsplan

Uw gift aftrekbaar van de belasting

Wanneer u een eenmalige of periodieke gift aan de EO doet, zijn deze beiden aftrekbaar. Hoeveel aftrek u krijgt van uw gift, is van verschillende factoren afhankelijk. Lees meer hierover bij de belastingdienst.