Nalaten aan de EO

Wat vindt u belangrijk na te laten aan onze wereld? Heeft u er wel eens aan gedacht uw christelijke identiteit na te laten? Het is mogelijk de EO op te nemen in uw testament, zodat het verhaal van Gods liefde voor iedereen blijvend verteld kan worden. Ook als u er zelf niet meer bent.

 

Vraag de brochure aan

 

Hoe kan ik nalaten in mijn testament?
U kunt nalaten aan de EO middels:

  • Erfstelling: Benoeming van de EO als erfgenaam in het testament. Na aftrek van alle kosten, schulden en legaten, wordt een nalatenschap verdeeld onder alle erfgenamen.
  • Legaat: Een duidelijk omschreven geldbedrag of specifiek beschreven goederen die opgenomen zijn in uw testament om na te laten aan de EO.

Iedere bijdrage is waardevol!
Hoe groot of klein uw nalatenschap ook is, wij zijn u dankbaar. Want dankzij uw nalaten kunnen wij onze missie uit blijven dragen, namelijk vertellen over Gods liefde voor iedereen!

Voor veel van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van giften en nalatenschappen. Uw bijdrage is dus echt van waarde. Bovendien komt het gehele bedrag ten goede van de activiteiten van de EO. We hebben namelijk een ANBI-status. Dit betekent dat we vrijgesteld zijn van erfbelasting. Bekijk hieronder het stappenplan om na te laten aan de EO.

Bekijk het stappenplan

Persoonlijk gesprek of vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u liever een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden hoe de EO op te nemen in uw testament? Bij u thuis of bij de EO in Hilversum? Alles is mogelijk. Aletta de Bruin – Pieters helpt u graag.