Nalaten aan de EO

Samen vertellen we het verhaal

Denkt u na over nalaten aan de Evangelische Omroep? U kunt de EO opnemen in uw testament.

Een nalatenschap kan bestaan uit een erfenis aan erfgenamen en eventueel uit één of meerdere legaten voor niet-erfgenamen, zoals een goed doel. Een legaat (schenking) is meestal een geldbedrag, maar kan ook een duidelijk omschreven (on)roerend goed zijn. 

Voor een legaat is een testament vereist. Een notaris kan samen met u nadenken wat er wel of niet in het testament moet komen te staan. 

Waarvoor gebruikt de EO uw nalatenschap?

De EO is een publieke omroep en ontvangt van de overheid geld voor het maken en uitzenden van radio- en televisieprogramma's. Hierdoor bereiken we een breed publiek en bouwen we mee aan de samenleving met verhalen over het volgen van Jezus. Ons missionaire werk wordt voornamelijk mogelijk gemaakt dankzij giften en nalatenschappen. 

Nalaten aan de EO

Wanneer u geld aan de EO nalaat, betaalt de organisatie hier geen erfbelasting over. Dit is dankzij de ANBI-status waarmee de EO wordt vrijgesteld van erfbelasting. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan de activiteiten van de EO!

Vraag de gratis brochure aan