Nederland zingt

Nederland Zingt is mogelijk gemaakt door steun van leden en donateurs

U kent Nederland Zingt waarschijnlijk van de uitzending op zaterdag of zondag, maar misschien ook wel van activiteiten zoals de jaarlijkse Nederland Zingt-dag, de reizen of de Nederland Zingt Dichtbij-avonden.

Vele mensen genieten elke week van de koor- en samenzang van geestelijke liederen.
Programma's en activiteiten zoals die van Nederland Zingt laten bij uitstek zien dan de EO meer is dan een omroep. 

Geen subsidie voor missionaire programma's 

De EO krijgt maar een beperkt bedrag aan subsidie, waardoor uw steun nodig is om missionaire radio- en televisieprogramma's zoals onder andere Nederland Zingt op Zondag mogelijk te maken, maar daarnaast ook de Nederland Zingt-activiteiten mogelijk te maken.

U kunt de EO hierin steunen. Bijvoorbeeld door lid te worden van de EO  voor €18 per jaar. Bent u al lid van de EO? Of wilt u alleen Nederland Zingt ondersteunen? Ook dat kan. Word dan 'Vriend van Nederland Zingt'.

Uw gift of lidmaatschap is aftrekbaar 

De EO is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat maakt dat een gift voor Nederland Zingt aftrekbaar is voor de belasting. Dat geldt ook voor uw lidmaatschapsgeld.
Voor uw belastingaangifte kunt u uw bankafschrift gebruiken.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!